BoekomslagUNBOSS is een boek over leiderschap zoals je nog niet eerder bent tegengekomen. Het boek stelt alles wat vanzelfsprekend lijkt ter discussie. Je dacht misschien dat ondernemingen als doel hebben winst te maken? Neen – ze moeten op de allereerste plaats zinvol zijn. Ze moeten bewegingen worden die de wereld veranderen. UNBOSS is geschreven in samenwerking met 100 visionairs uit de hele wereld. Zij hebben nieuwe ideeën ingebracht met concrete voorbeelden. Dit alles is samengebracht door Lars Kolind en Jacob Bøtter. Het resultaat is een boek dat meer wil dan oproepen tot debat. Het wil een revolutie op gang brengen.

Als je de mentaliteit van gisteren toepast om de uitdagingen van vandaag aan te pakken, is de mislukking bij voorbaat ingebakken. Het is alsof je nu een oorlog zou voeren met de wapens van vroeger. Toch is dat precies wat de ondernemingsbazen over de hele wereld doen. Ze nemen het gangbare denken over leiderschap binnen hun eigen wereldje over en zien zichzelf als de directeur aan de top van een hiërarchie. Ze richten zich op het behalen van winst en hebben alleen oog voor het nettobedrijfsresultaat. Ze nemen alle belangrijke beslissingen, geven orders aan de werknemers en zien salarissen en bonussen als middel om het personeel te motiveren.

Dat doen ze zo omdat ze ervan zijn overtuigd dat dit het beste is voor de onderneming. Maar daarin vergissen ze zich.

De theorie die de basis vormt voor klassiek leiderschap vindt haar oorsprong in het begin van de 20e eeuw, in de periode waarin de ingenieur Frederick W. Taylor een revolutionair boek schreef: The principles of scientific management. Door technieken te beschrijven voor het verhogen van de efficiency van massaproductie, heeft dit boek niet alleen de opvatting van arbeid totaal veranderd, het heeft ook de wereld veranderd. Sindsdien staat die beweging in de hele wereld bekend onder de term ‘Taylorisme’. Maar dat was honderd jaar geleden!

Unboss: Meer dan een titel van een boek

De tijden zijn veranderd. Een werknemer is niet langer een eenvoudig paar armen aan een lopende band of iemand achter een bureau. Leidinggevenden zitten niet meer op een troon, onbetwist, achter een mahoniehouten bureau. De informatie in het hart van een organisatie loopt niet meer alleen van boven naar beneden. Het uitwerken van nieuwe ideeën is niet langer het alleenrecht van de afdelingen voor onderzoek- en ontwikkeling. En het nemen van besluiten is niet langer uitsluitend voorbehouden aan bepaalde kaders die alleen vanuit hun eigen afdeling werken. Ondernemingen zijn dit soort grenzen ontstegen.

Dus is het tijd om een andere optie aan te reiken. En die andere keuze is unboss (letterlijk: ontbazen). Op dit moment is Unboss niet meer dan de titel van een boek, maar het zal spoedig een beweging vormen voor een betere manier van leidinggeven, voor grotere transparantie van organisaties, meer participatie en minder uitsluiting, meer innovatie en minder dood in de pot. Welbeschouwd zal dit leiden tot een betere wereld.

Het concept omvat drie belangrijke onderdelen:

 • UNBOSS, de naam van de nieuwe beweging.
 • Een unboss, het tegenovergestelde van een baas.
 • Het unbossen, processen waarmee je een traditionele organisatie transformeert om beter tegemoet te komen aan de eigen doelen; een organisatie die duurzamer is en één waar je graag bij wilt blijven werken.

In de loop van de komende decennia, zal de opvatting van arbeid onderworpen worden aan fundamentele veranderingen. Een zeer groot deel van de planeet is tegenwoordig verbonden door de sociale media en de opkomst van die media heeft de wereld van complete bedrijfstakken veranderd. We kunnen tegenwoordig grenzen over die voorheen heel strikt waren: functionele grenzen, hiërarchische grenzen, grenzen van ondernemingen, grenzen van beroepen en grenzen van landen en werelddelen. En de jongeren die hun beroepsmatige carrière beginnen hebben opvattingen over werk, afdelingen en ondernemingen die totaal verschillen van de opvattingen die jij had toen je met je eerste baan begon. Het is niet mogelijk om deze nieuwe generatie werknemers orders te geven om ze taken te laten verrichten die ze niet begrijpen of waar ze de zin niet van inzien. De hiërarchieën zijn uit elkaar gevallen en communicatie overschrijdt de voormalige grenzen tussen lagen van een onderneming.

Deze veranderingen hebben het nodige overhoop gehaald, wat ons noodzaakt om de manier waarop we arbeid inrichten aan te passen. Om dit probleem aan te pakken hebben we unboss gecreëerd.

De 10 principes van UNBOSS

 1. Concentratie op het doel, meer dan op winst.
 2. De oude hiërarchie opheffen en iedereen aanmoedigen om samen te werken.
 3. De ondernemingen omvormen tot een onbegrensd sociaal netwerk.
 4. Een buitengewone werkplek worden om zo talent aan te trekken.
 5. Jezelf als baas op afstand zetten en werknemers het initiatief laten nemen.
 6. Klanten transformeren tot partners en ambassadeurs van je bedrijfsdoel.
 7. Afstand doen van rigide salaris- en bonussystemen, en ook van egoïstische werknemers die zich vooral voor geld interesseren.
 8. Mensen van buiten bij de onderneming betrekken – ook bij onderzoek en ontwikkeling.
 9. Fouten tolereren en daar open over praten.
 10. De dialoog in de hele organisatie versterken, met gebruikmaking van sociale media.

Waarom zou je jouw project moeten unbossen?

Denk eens aan Apple, Google en LEGO. Deze ondernemingen vormen de top in hun bedrijfstak en hebben hun rivalen letterlijk achter zich gelaten. De reden? Ze hebben een doel. Natuurlijk, ze proberen marktleider te zijn in hun bedrijfstak en steeds betere resultaten te behalen. Maar ze proberen ook om zaken te veranderen in hun gemeenschap, in de samenleving. Ze richten zich sterk op hun doel iets te bereiken dat veel omvattender is dan bedrijfsresultaten sec.

Heeft jouw onderneming een doel? Indien niet, moet je er één vinden. De toekomst behoort aan ondernemingen die een helder doel kunnen omschrijven en daar hun basismétier van kunnen maken.

Waarom zou je dit boek gaan lezen?

De verandering zal niet vanzelf gaan. Er is een lange strijd nodig om een nieuw doel te geven aan een verankerd en stevig gevestigd systeem. Er zijn er die beweren dat het onmogelijk is. Wij geloven er wel in en we hebben beschreven hoe je stap voor stap succesvol kunt worden. Je kunt de zaken veranderen op het punt waar je je bevindt. En als wij de verandering op grote schaal op gang brengen, kunnen we de situatie in haar geheel veranderen. Dat zou een revolutie betekenen.